Monday, March 23, 2009

Jawatan-jawatan Kelab ICT.

Pengerusi: Isacc Xavier (5B)
Naib Pengerusi: Junny Kaungin (5B)
Setiausaha: Kong Yun Lung (5B)
Pen. Setiausaha: William Kayo (3C)
Bendahari: Steve Buhavan (3B)
Pen.Bendahari: Jesse Mathias (3E)
Juruaudit: Daryl Jon (3F) , Jameson (3F)

Jika mempunyai sebarang kesalahan, jangan marah saya.